mainlogo

NæstvedArkiverne
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Tlf. 5588 5040
arkiv@naestved.dk

Lolland Stadsarkiv
Tlf. 5467 6864
Jernbanegade 7
4930 Maribo
stadsarkivet@lolland.dk

Faxe Kommunes Arkiver
Drosselvej 1
4683 Rønnede
Tlf. 5620 4300
arkiv@faxekommune.dk

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Tlf. 5473 1000
stadsarkiv@guldborgsund.dk

Besat og befriet 1940-1945

Oplev kilderne fra besættelsestiden på en tidslinje og få et overblik over emnernes kronologiske sammenhæng. Tidslinjen indeholder tekster og arbejdsspørgsmål til udvalgt kildemateriale, som er tilpasset grundskolens udskoling, gymnasium og HF.

Gennem billeder, rationeringsmærker, klip fra illegale aviser, breve og befolkningens beretninger kan du følge, hvordan hverdagslivet udfoldede sig under den tyske besættelse i Sydsjælland og på Lolland og Falster.

Tidslinjen tager udgangspunkt i de samme temaer, som du finder her på lokalekilder.dk: Tyskere i Danmark, Dagligliv og Modstand.

 

undefined          undefined

 

Grundskolens udskoling
Indholdet i tidslinjen "Besat og befriet 1940-1945" harmonerer med Forenklede Fælles Mål. Der arbejdes med originale kilder, eleverne analyserer og vurderer kilderne og deres problemstillinger, så de får forståelse for historiske sammenhænge, der supplerer det kronologiske overblik. Tidslinjen til grundskolen er lavet via Skoletube.

Gymnasium og HF
Tidslinjen "Besat og befriet 1940-1945" knytter sig til kernestofområdet 1914-1989: Kampen om det gode samfund. Tidslinjen giver eleverne mulighed for at beskæftige sig med originale kilder fra Danmark 1940-45 og indholdet harmonerer med stx-bekendtgørelsen (2013), idet der lægges op til at arbejde med forskelligartet historisk materiale. Tidslinjen giver eleverne kendskab til historiske begivenheder gennem adgang til originale kilder, og den vil også give eleverne øvelse i kildekritik.

Kilder og kildekritik
Elever vil møde mange forskellige kildetyper i undervisningsmaterialet på tidslinjen. Det giver rig mulighed for at arbejde grundigt med kildekritik og diskutere både forskellige medier og kildekritiske begreber som for eksempel førstehånds- og andenhåndskilder. Hvis eleverne mangler kildekritiske færdigheder, har Rigsarkivet lavet en manual, der frit kan benyttes: "Den lille guldbog om kildekritik" indeholder en fin præsentation af kildekritikkens grundværktøjer.

God arbejdslyst!