mainlogo

NæstvedArkiverne
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Tlf. 5588 5040
arkiv@naestved.dk

Lolland Stadsarkiv
Tlf. 5467 6864
Jernbanegade 7
4930 Maribo
stadsarkivet@lolland.dk

Faxe Kommunes Arkiver
Drosselvej 1
4683 Rønnede
Tlf. 5620 4300
arkiv@faxekommune.dk

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Tlf. 5473 1000
stadsarkiv@guldborgsund.dk

Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse

Under besættelsen var der knaphed på mange varer, og Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse (LAB) var initiativtager til indsamlingen af husholdningsspild, så affaldet kunne udnyttes. Det gav beskæftigelse til en hel del arbejdsløse.

Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse (L.A.B.) opstod i 1939. Det var foreningens hensigt at samle alle nationens kræfter om at bekæmpe arbejdsløsheden, som i 1930’erne var et stort samfundsproblem. L.A.B. arbejdede på to måder: først og fremmest appellerede man til arbejdsgiverne om, at de skulle ansætte flere medarbejdere, og til borgerne om at blive deres egne arbejdsgivere ved at give småjobs til de arbejdsløse. Den anden måde var at igangsætte en spildindsamling af alle typer affald, som så blev genanvendt. Denne indsamling gav arbejde til en hel del arbejdere, der ellers ville have været uden job.

Foreningens formålsparagraf lød:

§ 1. Foreningens Formaal er at samle alle Nationens Kræfter i enigt Samarbejde om Arbejdsløshedens Bekæmpelse og Produktionens Fremme og virke for at skabe et stærkt privat Initiativ. Foreningen er politisk neutral.

L.A.B. gik ind på alle områder, der faldt ind under foreningens formål. Mest kendt er spildindsamlingen, som skete med henblik på genbrug. Det var hovedsageligt den, folk stiftede bekendtskab med i hverdagen. L.A.B.-folkene kom for at afhente de private husholdningers spildaffald, som man forsøgte at få folk til at sortere i vådt og tørt affald. Madresterne blev derefter anvendt til svinefoder.

Et andet vigtigt område var stødoptagning. Ideen var ganske enkel. I stedet for at lade træstubbe og trærødder rådne op i skoven, kunne de bjærges, og anvendes i en tid, hvor man mest var henvist til at fylde sit brændeskur med tørv af tvivlsom kvalitet.

Husmoderafløserbegrebet blev også lanceret af L.A.B. En del kvinder fik arbejde med at tage sig af mindrebemidlede familier, som af den ene eller anden grund ikke fungerede. Husmoderafløserne blev senere til vi kender som hjemmehjælpere. En tøjbytningscentral var også en del af foreningens virke. Her kunne man f.eks. bytte børnetøj, der var blevet for småt, til noget andet.

Tiltagene var mange, og kun fantasien satte grænser. Man lavede også småreparationer for folk i hjemmene, og havde en sognearbejdsafdeling, hvor man med statstilskud arbejdede på landet med dræning og tilplantning af ellers upåagtet og urentabel landbrugsjord.

Klik på linkene nedenfor for at finde dine kilder:

 

 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE OM LANDSFORENINGEN TIL ARBEJDSLØSHEDENS BEKÆMPELSE

Se arbejdsspørgsmål til emnet Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse på tidslinjen "Besat og befriet 1940-1945"

Grundskole

Gymnasium