mainlogo

NæstvedArkiverne
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Tlf. 5588 5040
arkiv@naestved.dk

Lolland Stadsarkiv
Tlf. 5467 6864
Jernbanegade 7
4930 Maribo
stadsarkivet@lolland.dk

Faxe Kommunes Arkiver
Drosselvej 1
4683 Rønnede
Tlf. 5620 4300
arkiv@faxekommune.dk

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Tlf. 5473 1000
stadsarkiv@guldborgsund.dk

Mødrehjælp

Mødrehjælpen blev etableret ved lov i 1939 og kom i de følgende år til at fungere som et vigtigt omdrejningspunkt i efterkrigstidens socialpolitiske udvikling. Under krigen havde Mødrehjælpen mange henvendelser fra kvinder, der var blevet gravide med tyske soldater.

Da Mødrehjælpen blev oprettet, var holdningen til kvinder, der blev gravide og fik et barn uden at være gift, ofte hård og fordømmende, og mulighederne for at hjælpe kvinderne var meget ringe.

Modsat socialkontorene, der primært rettede sig mod den fattige del af befolkningen, var Mødrehjælpen for alle, både gifte og ugifte kvinder samt familier - rige såvel som fattige. Mødrehjælpen søgte at hjælpe alle kvinder, der havde behov for det i forbindelse med graviditet og fødsel.

Hjælpen kunne bestå af børnetøj og en seng med dyne og pude. Det kunne også være ekstra mælk til den gravide kvinde, en vinterfrakke, social, personlig og juridisk rådgivning eller hjælp til uddannelse. Mødrehjælpen stod for adoptioner, og det var også her, at kvinderne henvendte sig for at få en abort efter den lovgivning, der var for det. 

Mødrehjælpen havde særlige Svangre- og mødrehjem, hvor de gravide kvinder kunne få ophold før, under og efter fødslen.

Fædrene skulle også tage deres del af ansvaret. Den gravide kvinde skulle fortælle, hvem der var barnets far for at få underholdsbidrag eller alimentationsbidrag, som det hed dengang. Det var Mødrehjælpens opgave at hjælpe kvinderne i sager om økonomisk bidrag fra barnets far. Hvis det var en tysk soldat, der var far til barnet, kunne det være meget vanskeligt at fastslå farens identitet og få ham til at betale et økonomisk bidrag til barnet.  

I 1976 blev den offentlige Mødrehjælp nedlagt.

Klik på linkene nedenfor for at finde dine kilder:

 

 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE OM MØDREHJÆLP

Se arbejdsspørgsmål til emnet beslaglæggelser på tidslinjen "Besat og befriet 1940-1945"

Grundskole

Gymnasium